Click to Hide Notification

Kristiana APIE KRISTIANĄ Dovanų kortelė Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

Šis dokumentas nustato parfumerijos ir kosmetikos tinklo „Kristiana“ platinamų klasikinių ir elektroninių dovanų kortelių (toliau vadinama kortele) sąlygas ir taisykles.

 1. Pirkėjas, įsigydamas Kortelę, sutinka su šiomis kortelės naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Kortelę ir vėliau perleisdamas tą Kortelę kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Kortelės turėtoją) apie šias Kortelės platinimo sąlygas ir taisykles.
 2. Kortelė – tai specialus nustatytos formos blankas, kortelė ar kita patvari laikmena su Kortelės informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia Kortelės turėtojui teisę įsigyti Kristiana salonų tinkle parduodamas prekes ar paslaugas.
 3. Kortelėje nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Kortelės pavadinimas, Kortelės identifikacijos numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), Kortelės vertė (nominalas), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Kortelės funkcijas.
 4. Kortelės galiojimo pradžios data sutampa su Kortelės pardavimo data.
 5. Kortelę galima įsigyti internetu www.kristiana.lt, parfumerijos ir kosmetikos tinklo „Kristiana“ salonuose, L’ERBOLARIO ir DURANCE ir SWAROVSKI butikuose
 6. Pirkėjai gali įsigyti šių tipų Korteles: Klasikines Korteles (plastikines) ir E-Dovanų Korteles (parduodamos internetu, pirkėjas ją atspausdina įprastu spausdintuvu).
 7. Naujai įsigyta Kortelė galioja 6 (šėšis) mėnesius.
 8. Kortelės parduodamos/išduodamos šiais standartiniais nominalais: 20 € / 50 € / 100 €. Internetu parduodamos Kortelės sumą galima pasirinkti nuo 10 EUR iki 10.000 EUR.
 9. Perkant Kortelę (-es), PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas Dovanų Kortelės priėmimo-perdavimo aktas.
 10. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Kortele, kaina yra didesnė nei Kortelės nominali vertė, trūkstamą sumą pirkėjas gali primokėti papildomai.
 11. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Kortele, kaina yra mažesnė nei Kortelės nominali vertė, skirtumas negrąžinamas.
 12. Atsiskaičius Kortele, Kortelė yra paimama ir negrąžinama.
 13. Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Kortele, UAB Kristiana konsultantas turi teisę tą pinigų sumą, kuri buvo apmokėta Kortele, klientui sugrąžinti taip pat Kortele per 9 darbo dienas.
 14. Jei Kortelė yra sugadinta ir neįmanoma jo identifikuoti, tokia Kortelė nekeičiama, pinigai už ją negrąžinami.
 15. Nuo Kortelės įsigijimo momento Kortelės turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už Kortelės saugumą. Kortelės turėtojas užtikrina, kad Kortelės identifikaciniai duomenys (Kortelės numeriai, grafiniai kodai, PIN kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimos Kortelės identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Kortelę, ja pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Kortelės turėtojo interesams). Kortelės turėtojas, sužinojęs, kad jo Kortelės identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiomis Kortelėmis atsiskaitymui, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Kortelės pardavimo/pateikimo Kortelės turėtojui (Pirkėjui), UAB Kristiana už Kortelės saugumą nebeatsako.
 16. Jei Kortelės turėtojas pažeidė šias taisykles ir/ar LR įstatymus ir/ar užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma sąmoningu kenkimu Kortelės pardavėjams, kitiems Kortelės turėtojams, Kortelės turėtojo Kortelė bus anuliuojama ir pinigai negrąžinami, apie šį asmenį ir jo veiksmus bus pranešama teisėsaugos institucijoms.
 17. Šios Kortelės platinimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos.
 18. Informacija apie Korteles teikiama internete www.kristiana.lt, paskambinus į UAB „Kristiana” biurą telefonu +370 612 77888, bei Kortelių platinimo vietose.
Rūšiuoti
...
Gerai
Filtrai
...
Valyti Gerai