Click to Hide Notification

E-parduotuvė Salonai Grožio centras
E-parduotuvė Salonai Grožio centras
Kristiana APIE KRISTIANĄ Renginiai ir naujienos Konkurso „Pirkite už 49 € ar daugiau ir laimėkite autorinę Juozo Statkevičiaus suknelę“ taisyklės

Konkurso „Pirkite už 49 € ar daugiau ir laimėkite autorinę Juozo Statkevičiaus suknelę“ taisyklės

Konkurso „Pirkite už 49 € ar daugiau ir laimėkite autorinę Juozo Statkevičiaus suknelę“ taisyklės

Konkurso „Pirkite už 49 € ar daugiau ir laimėkite autorinę Juozo Statkevičiaus suknelę“ taisyklės:

 

Nuo 2019 gegužės 02 d. iki gegužės 30 d. įsigykite prekių už 49 € ar daugiau Kristiana salonuose (Lietuvos teritorijoje) arba www.kristiana.lt.

 

• Išsaugokite pirkimo kvitą.

• Nemokamai registruokitės svetainėje www.kristiana.lt.

• Laimėtojai burtų keliu bus išrinkti 2019 m. gegužės 31 d.

• Laimėtojai bus paskelbti iki birželio 4 d. svetainėje www.kristiana.lt

• Konkurso prizas – Juozo Statkevičiaus kurta suknelė

 


 

Konkurso „Pirkite už 49 € ar daugiau ir laimėkite autorinę Juozo Statkevičiaus suknelę“ taisyklės:

 

1. KONKURSO ORGANIZATORIUS

 

1.1 Laimėtojo/os nustatymą ir kitus su konkurso duomenų rinkimu bei tvarkymu susijusius veiksmus vykdo UAB „KRISTIANA“, įmonės kodas 111503534, juridinis adresas Gedimino pr. 14. Vilnius, Lietuva, LT-01103, toliau tekste – „Organizatorius“.

2. KONKURSO VIETA IR PERIODAS

2.1. Konkursas vyksta nuo 2019 m. gegužės 2 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2019 m. gegužės 30 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2. Konkursas vyksta Lietuvos teritorijoje esančiuose „Kristiana“ salonuose bei www.kristiana.lt.

 

3. KONKURSO DALYVIAI

 

3.1. Konkurse turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir konkurso metu įsigiję prekių už 49 € ar daugiau bei užsiregistravę konkurse šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2. Konkurse negali dalyvauti UAB „Kristiana“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

4. KONKURSO PRIZAS

 

4.1. Juozo Statkevičiaus kurta suknelė

 

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

 

5.1. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse ir laimėti konkurso prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir konkurso metu (nuo 2019 m. gegužės 02 d. iki 2019 m. gegužės 30 d.) įsigyti prekių už 49 € ar daugiau Kristiana salonuose arba www.kristiana.lt.

5.2. Asmenys, įsigiję prekių už 49 € ar daugiau Kristiana salonuose, turi iki 2019 m. gegužės 30 d. interneto svetainėje www.kristiana.lt registruoti pirkinio kvito numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

• Vardą;

• Pavardę;

• Telefono Nr.;

• El. pašto adresą;

• Miestą;

• Kvito Nr;

• Kvito sumą.

5.3. Asmenys, perkantys www.kristiana.lt automatiškai dalyvauja konkurse.

5.4. Užsiregistravęs konkurse 5.2 ir 5.3 punktuose nurodytu būdu, konkurso dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.5. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš konkurso dalyvių sąrašo.

5.6. Vienas dalyvis gali registruotis konkurse neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs prekių už 49 € ar daugiau Kristiana salonuose arba www.kristiana.lt ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.

5.7. Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai konkurse nedalyvaus – jie bus panaikinti.

5.8. Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki konkurso pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.9. Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkinio kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą konkurse pirkinio kvito numerį, pirkinio kvito data, bei salono „Kristiana“ pavadinimai.

5.10. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su konkurso metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami konkurso tikslais (registracijų kaupimas, laimėtojo nustatymas, prizo išdavimas) ir suteikti konkurso Organizatoriui.

 

6. LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

 

6.1. Prizo laimėtojas bus nustatomas atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2. Pasibaigus konkursui, 2019 m. gegužės 31 d. bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatyti 1 (vienas) laimėtojas, jiems atiteks 4 punkte įvardytas prizas.

6.3. Konkurso nugalėtojas bus paskelbtas interneto svetainėje www.kristiana.lt iki 2019 m. birželio 4 d.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

7.1. Su konkurso laimėtoju bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po prizo traukimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

7.2. Dėl prizo atsiėmimo vietos su konkurso laimėtoju bus susitarta asmeniškai.

7.3. Jei konkurso laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

7.4. Prizo atsiėmimas vyksta bendraujant tiesiogiai su Juozo Statkevičiaus atstove. Konkurso laimėtojo kontaktai bus perduodami atsakingiems asmenims.

 

8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 

8.1. Organizatorius neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

8.2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos konkurso vykdymui, organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

8.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.kristiana.lt.

 

9. KONKURSO DALYVIO IŠLAIDOS

 

9.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti nuo 2019 m. gegužės 02 d. iki 2019 m. gegužės 30 d. prekių už 49 € ar daugiau Kristiana salonuose arba www.kristiana.lt.

9.2. Registracija konkurso svetainėje yra nemokama.

 

10. DUOMENŲ TVARKYMAS

 

10.1. Asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas yra konkurso Organizatorius UAB „KRISTIANA“, įmonės kodas 111503534, juridinis adresas Gedimino pr. 14. Vilnius, Lietuva, LT-01103.

10.2. Konkurso dalyvių duomenys naudojami šiais tikslais: konkurso organizavimas ir įgyvendinimas šiose taisyklėse numatytomis sąlygomis, įskaitant konkurso dalyvių identifikavimą, konkurso organizavimą, laimėtojų nustatymą bei prizų distribuciją ir informacijos apie konkursą teikimą.

10.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:

10.3.1. Sutikimas: dalyvių pateikta kontaktinė informacija naudojama konkurso organizavimui, dalyvių informavimui apie laimėjimą bei prizų distribucijai.

10.3.2. Teisėtų duomenų tvarkytojo interesų laikymasis: įskaitant informacijos saugojimą konkurso dalyvių pretenzijų pateikimui ir įrodymų pateikimui įstatymų numatytoms valdžios institucijoms.

10.4. Galimi duomenų gavėjai: organizuojant ir vykdant konkursą Organizatorius neatskleidžia ir neteikia dalyvių pateiktų asmeninių duomenų trečiosioms šalims ne su Žaidimu susijusių tikslų pagrindu. Dalyvių duomenys, būtini konkurso įgyvendinimui ar prizų distribucijai laimėjimo atveju, gali būti perduoti tik bendradarbiavimo partneriams, tokiems kaip Žaidimo Prizų koordinatorius, paštas ar kurjerių tarnybos. Duomenų tvarkymo sąlygos reglamentuojamos abipusiškai sudarytu susitarimu.

10.5. Duomenų tvarkymo trukmė: dalyvių pateikti duomenys bus tvarkomi iki tol, kol bus visiškai įgyvendinti šiose sąlygose numatyti su Žaidimu susiję duomenų tvarkymo tikslai. Duomenys bus laikomi 5 (penkerius) metus pagal Latvijos Respublikos įstatymus. 

10.6. Duomenų subjekto teisės:

10.6.1. Žaidimo dalyviai turi teisę peržiūrėti jų pateiktus ir apdorotus duomenis. Tai apima teisę susipažinti su pateikta asmenine informacija gaunant nemokamą kopiją (išskyrus daugkartinius ar pernelyg didelius prašymus), išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja taikomiems duomenų apsaugos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei teisei gauti informaciją apie tokių duomenų tvarkymą, įskaitant:

• apdorojimo tikslais;

• atitinkamų asmens duomenų kategorijos;

• asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos, ypač tos, kurios yra už europos sąjungos arba europos ekonominės erdvės ribų;

• numatomas duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei nėra žinoma, jo nustatymo kriterijai;

• teisė reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis, taip pat teisė prieštarauti apdorojimui arba reikalauti jo apribojimo;

• teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijoje;

• informacija, iš kokių šaltinių buvo gauti duomenys, jei duomenys nebuvo gauti iš jūsų;

ir

• bet koks automatizuotas sprendimas (sprendimai be žmogaus įsikišimo), įskaitant sprendimą dėl profiliavimo, buvimo, logikos, jų reikšmės ir pasekmių.

10.6.2. Dalyviams bus pranešta apie tinkamas saugumo priemones, susijusias su duomenų perdavimu, jei jų asmens duomenys bus siunčiami už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

10.6.3. Konkurso dalyvis turi teisę prašyti ištaisyti jo pateiktus netikslius, neišsamius ar pasenusius duomenis. Visi prašymai turi būti pateikti raštu, el. paštu info@kristiana.lt

12.6.4. konkurso dalyvis turi teisę be jokių neigiamų pasekmių atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo duomenis ir prašyti juos ištrinti. Visi prašymai turi būti pateikti raštu, el. paštu info@kristiana.lt.

10.6.5. Organizatorius turi teisę atsisakyti ištrinti duomenis, jei tokių duomenų tvarkymas yra būtnas:

• pasinaudojant teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;

• užtikrinant, kad būtų laikomasi Organizatorius teisinio įsipareigojimo, kaip nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

• visuomenės interesais, susijusiais su visuomenės sveikata, moksliniais ar istoriniais tyrimais ar statistikos tikslais; arba

• ieškinių pateikimo, vykdymo ar gynimo tikslais.

10.6.6. konkurso dalyvis turi teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais:

• jei dalyvis ginčija tvarkomų asmens duomenų tikslumą – šiuo atveju duomenų tvarkymas apsiriboja tuo momentu, kai Organizatorius gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

• jei duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais Organizatoriaus interesais ir dalyvis prieštaravo dėl duomenų tvarkymo – šiuo atveju duomenų tvarkymas ribojamas iki laiko, kol bus patikrinta, ar teisėtos Organizatoriaus priežastys nėra svarbesnės nei dalyvio teisėtos priežastys;

• jei dalyvis neprieštarauja neteisėtai tvarkomų duomenų ištrynimui ir vietoje to prašo duomenų naudojimo apribojimo;

• Asmens duomenys nebėra reikalingi tvarkymui, tačiau jie yra būtini norint pareikšti, įvykdyti ar apginti teisėtus reikalavimus, pavyzdžiui, pateikti ieškinį teisme.

10.6.7. Duomenų tvarkymo apribojimas reiškia, kad duomenys bus saugomi, bet nebus apdorojami jokiu kitu būdu. Organizatorius informuos dalyvį, kai duomenų apdorojimo apribojimas bus sustabdytas.

10.6.8. konkurso dalyvis turi teisę į duomenų perkėlimą. Jei apdorojimas yra pagrįstas jo sutikimu ir jei toks apdorojimas atliekamas automatiškai, dalyvis gali paprašyti Organizatoriaus pateikti su juo susijusius asmens duomenis struktūrizuotu, visuotinai priimtinu ir kompiuteriniu būdu nuskaitomu formatu, kad galėtų perduoti tokius asmens duomenis kitam duomenų tvarkytojui arba tiesiogiai pateikia tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma.

10.6.9. konkurso dalyvis turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą dėl duomenų tvarkymo.Kiti įrašai


Rūšiuoti
...
Gerai
Filtrai
...
Valyti Gerai