Click to Hide Notification

Kristiana LANCÔME KOSMETIKA Lūpoms
LANCÔME
Rodyti:
Rūšiuoti:
Lūpų dažai
LANCÔME
Absolu Rouge Cream
Lūpų dažai
 • 132
 • 239
 • 47
 • 250
 • 354
 • +5
Lūpų dažai
LANCÔME
Absolu Rouge Cream
Lūpų dažai
 • 132
 • 239
 • 47
 • 250
 • 354
 • +5
Svoris3.4 g
Lūpų lakas
LANCÔME
L'Absolu Lacquer
Lūpų lakas
Lūpų lakas
LANCÔME
L'Absolu Lacquer
Lūpų lakas
Talpa8ml
Lūpų lakas
LANCÔME
L'Absolu Lacquer
Lūpų lakas
 • 134
 • 168
 • 274
 • 323
 • 344
 • +3
Lūpų lakas
LANCÔME
L'Absolu Lacquer
Lūpų lakas
 • 134
 • 168
 • 274
 • 323
 • 344
 • +3
Talpa8ml
Lūpų dažai
LANCÔME
Absolu Rouge Sheer
Lūpų dažai
 • 105
 • 315
 • 317
 • 202
Lūpų dažai
LANCÔME
Absolu Rouge Sheer
Lūpų dažai
 • 105
 • 315
 • 317
 • 202
Svoris14 g
Lūpų dažai
LANCÔME
Absolu Rouge Matte
Lūpų dažai
 • 290
 • 393
 • 397
 • 189
 • 186
 • +1
Lūpų dažai
LANCÔME
Absolu Rouge Matte
Lūpų dažai
 • 290
 • 393
 • 397
 • 189
 • 186
 • +1
Svoris3.4 g
Lūpų dažai
LANCÔME
Rouge In Love
Lūpų dažai
 • 106M
 • 230M
 • 240M
 • 322M
 • 340B
 • +1
Lūpų dažai
LANCÔME
Rouge In Love
Lūpų dažai
 • 106M
 • 230M
 • 240M
 • 322M
 • 340B
 • +1
Svoris3.9 g
Puoselėjantys lūpų dažai
LANCÔME
Shine Lover
Puoselėjantys lūpų dažai
 • 323
 • 340
 • 346
 • 357
 • 120
 • +1
Puoselėjantys lūpų dažai
LANCÔME
Shine Lover
Puoselėjantys lūpų dažai
 • 323
 • 340
 • 346
 • 357
 • 120
 • +1
Svoris2.9 g
Putlinantis lūpų blizgis
LANCÔME
L'Absolu Plumper
Putlinantis lūpų blizgis
Putlinantis lūpų blizgis
LANCÔME
L'Absolu Plumper
Putlinantis lūpų blizgis
Talpa8ml
Lūpų blizgis
LANCÔME
L'Absolu Gloss Cream
Lūpų blizgis
 • 132
 • 382
 • 319
 • 202
 • 422
Lūpų blizgis
LANCÔME
L'Absolu Gloss Cream
Lūpų blizgis
 • 132
 • 382
 • 319
 • 202
 • 422
Talpa8ml
Lūpų blizgis
LANCÔME
L'Absolu Gloss Sheer
Lūpų blizgis
 • 317
 • 222
 • 383
 • 351
Lūpų blizgis
LANCÔME
L'Absolu Gloss Sheer
Lūpų blizgis
 • 317
 • 222
 • 383
 • 351
Talpa8ml
Lūpų blizgis
LANCÔME
L'Absolu Gloss Matte
Lūpų blizgis
 • 378
 • 181
 • 356
 • 321
 • 144
Lūpų blizgis
LANCÔME
L'Absolu Gloss Matte
Lūpų blizgis
 • 378
 • 181
 • 356
 • 321
 • 144
Talpa8ml
Lūpų blizgis
LANCÔME
Matte Shaker
Lūpų blizgis
 • 186
 • 270
 • 272
 • 189
 • 374
 • +2
Lūpų blizgis
LANCÔME
Matte Shaker
Lūpų blizgis
 • 186
 • 270
 • 272
 • 189
 • 374
 • +2
Talpa6ml
Lūpų blizgis
LANCÔME
Juicy Shaker
Lūpų blizgis
 • 102 APRICUTE
 • 142 FREEDOM OF PEACH
 • 151 CHERRY SYMPHONY
 • 154 GOT GRAPEFRUIT
 • 166 WALK THE LIME
 • +9
Lūpų blizgis
LANCÔME
Juicy Shaker
Lūpų blizgis
 • 102 APRICUTE
 • 142 FREEDOM OF PEACH
 • 151 CHERRY SYMPHONY
 • 154 GOT GRAPEFRUIT
 • 166 WALK THE LIME
 • +9
Talpa7ml
Drėkinamasis lūpų blizgis
LANCÔME
Lip Lover
Drėkinamasis lūpų blizgis
Drėkinamasis lūpų blizgis
LANCÔME
Lip Lover
Drėkinamasis lūpų blizgis
Talpa4.5ml
Drėkinamasis lūpų blizgis
LANCÔME
Lip Lover
Drėkinamasis lūpų blizgis
 • 333
 • 337
 • 338
 • 355
 • 356
Drėkinamasis lūpų blizgis
LANCÔME
Lip Lover
Drėkinamasis lūpų blizgis
 • 333
 • 337
 • 338
 • 355
 • 356
Talpa5ml
Lūpų blizgis
LANCÔME
Juicy Tubes
Lūpų blizgis
 • CARAMEL GOSPEL
 • MARSHMALLOW ELECTRO
 • 17 FRAISE
 • PEACHE
 • 22 MELON
Lūpų blizgis
LANCÔME
Juicy Tubes
Lūpų blizgis
 • CARAMEL GOSPEL
 • MARSHMALLOW ELECTRO
 • 17 FRAISE
 • PEACHE
 • 22 MELON
Talpa15ml
Lūpų pieštukas
LANCÔME
Le Lip Liner
Lūpų pieštukas
 • 00
 • 06
 • 378
 • 369
 • 132
Lūpų pieštukas
LANCÔME
Le Lip Liner
Lūpų pieštukas
 • 00
 • 06
 • 378
 • 369
 • 132
Svoris1.2 g
Lūpų dažų pagrindas
LANCÔME
La Base Rosy
Lūpų dažų pagrindas
Lūpų dažų pagrindas
LANCÔME
La Base Rosy
Lūpų dažų pagrindas
Lūpų dažų pagrindas
LANCÔME
Absolu Rouge La Base
Lūpų dažų pagrindas
Lūpų dažų pagrindas
LANCÔME
Absolu Rouge La Base
Lūpų dažų pagrindas